Wromal Oznakowanie drogowe
 
OZNAKOWANIE POZIOME - MALOWANIE CIENKOWARSTWOWE

Oznakowanie cienkowarstwowe - wykonywane za pomocą farb drogowych.

Grubość warstwy w granicach od 0,3 do 0,9 mm. Farby drogowe dzielimy na: farby rozpuszczalnikowe (akrylowe i alkidowe), farby chemoutwardzalne (z utwardzaczem) oraz wodorozcieńczalne (na bazie żywicy akrylowej).

Farby drogowe mogą się także różnić między sobą właściwościami użytkowymi i sposobami aplikacji. Przeznaczone są do malowania mechanicznego wszystkich rodzajów oznakowania poziomego stosowanego na: drogach, placach, parkingach i innych nawierzchniach drogowych oraz komunikacyjnych typu bitumicznego i betonowego.

Farby drogowe stosuje się wraz z odblaskowymi mikrokulami szklanymi, które zapewniają widoczność nocą. Zaletą tej technologii jest m.in.: łatwość wykonania aplikacji, niska cena, łatwość usuwania w porównaniu z innymi materiałami, np. grubowarstwowymi. Trwałość tego typu oznakowania wynosi od 3 do 12 miesięcy.

oferta>